Vodafone Speedtest server

Your IP:

Download - Určuje rychlost stahování dat z internetu do Vašeho zařízení. V ideálním případě by se naměřený údaj měl blížit hodnotě Vašeho tarifu Vodafone Internet při ethernetovém připojení.
Upload - Určuje rychlost odesílání dat z Vašeho zařízení do internetu, která by měla činit přibližně desetinu hodnoty z tarifu Vašeho Vodafone Internetu
Ping - Umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními. Číslo reprezentuje odezvu (latenci) protistrany. Čím je číslo nižší, tím lépe.
Jitter - Označuje statistickou hodnotu (neboli rozptyl odezvy, též variabilitu v doručování paketů cílovému uzlu).

Download

Mbit/s

Upload

Mbit/s

Ping

ms

Jitter

ms